Nick Hofstede

District Hoboken

Zich kandidaat stellen voor een functie op districtsniveau vinden veel mensen maar eigenaardig. Tegenover het werk en de tijd die van je gevraagd worden staat immers maar heel weinig tegenover; veel echte bevoegdheden heb je als district niet, en rijk zul je er ook al niet van worden. Waarom zich dan toch kandidaat stellen? Uit liefde voor het district waarin ik ben opgegroeid, waarin ik leef en werk.

speeltuin park SorghvliedtHoboken heeft zo zijn gebreken. Het centrum bloedt dood, erfgoed staat te verkommeren, veel moeite om armoede te vinden hoef je niet te doen en als we het nieuws halen is de kans groot dat het om een samenlevings- of veiligheidsprobleem gaat. Door al deze negatieve berichten durven we soms de troeven van Hoboken wel eens uit het oog te verliezen. Hoboken is het groenste district van heel Antwerpen met schitterend natuurgebied en parken, enorme opportuniteiten op cultureel gebied en de warme sociale geschiedenis van Hoboken draagt er tot op de dag van vandaag toe bij dat het een plaats is waar je je nog thuis kan voelen.

Met reeds in stijgers staande projecten zoals Groen Zuid, de vernieuwing van de tuinwijk Stuivenberg en het masterplan voor het centrum ben ik ervan overtuigd dat het groene, warme Hoboken op het punt staat zich te ontpoppen waarna het ook voor de grootste pessimist duidelijk zal zijn in wat voor een mooi district wij wel niet leven. Naast het positieve effect dat het opfrissen van deze wijken heeft, stelt het ons ook in staat een gezonde mix aan bewoners te introduceren, samenlevingsproblemen te verminderen en tegelijkertijd iets te doen aan de tekorten aan kinderopvang en serviceflats.

Het werk is daarmee echter niet af. Nadat het centrum en Zuidwesten van Hoboken een grondige opknapbeurt gekregen hebben wordt het tijd dat de aandacht op het Noorden van Hoboken gevestigd wordt. Het deel van Hoboken dat tegen het Kiel aanligt maakt geregeld een vuile en verwaarloosde indruk en heeft dringend nood aan een nieuwe impuls. De grootste uitdaging van de komende legislatuur zal dan ook zijn om voor deze omgeving iets op de rails te zetten zodat ook hier nieuwe zuurstof toegediend kan worden.

station Hoboken polderNaast deze zeer zichtbare infrastructuurprojecten en nieuwe wijken mag het district natuurlijk ook de andere wijken en de meer ongrijpbare dingen niet uit het oog verliezen. Als een vooruitstrevend, groen en warm district moet Hoboken ernaar streven zijn bewoners te voorzien van de meest diverse cultuur, de mooiste ontmoetingsplaatsen, zorg en ondersteuning waar nodig. Het spreekt voor zich dat in dit nieuwe Hoboken geen plaats is voor onveiligheid, vandalisme of sluikstorten. Hiertegen moet dan ook kordaat opgetreden worden.

Als district heb je inderdaad weinig bevoegdheden. Dit wil echter niet zeggen dat er weinig te realiseren valt. Het komt erop aan om je plannen, standpunten en aanbevelingen goed te verdedigen op de juiste bestuursniveaus, anderen warm te maken voor je projecten en vervolgens je uiterste best te doen die tot een goed einde te brengen.

Al meer dan 30 jaar profiteer ik van de inzet en gedrevenheid van de verschillende bestuursploegen in Hoboken. Vandaag wil ik mijn steentje bijdragen.

Als u het goed vindt.

Een district bestuur je niet op je eentje. De hele sp.a ploeg staat achter haar programma en het programma van de stadspartij om van Hoboken opnieuw een bruisend en dynamisch district te maken.

kandidaten Hoboken

Op de lokale verkiezingswebsite vind je ook een kort woordje van de andere kandidaten voor de districtsraad.

De campagne is nu al eventjes bezig, en wat mij tot nu toe het meest verbaasd heeft is dat er partijen zijn die bezwaar hebben tegen het masterplan voor Hoboken dat recent werd opgesteld. Er worden twee argumenten aangevoerd om dit af te doen als een zinloze oefening en dromerij.

artikel gva

Enerzijds wordt er gezegd dat het de eerste bezorgdheid moet zijn de huidige straten te onderhouden en vervolgens pas te kijken wat er nog met het overgebleven geld kan gebeuren. Hierbij suggereren ze dat het heraanleggen van het centrum van Hoboken dan wellicht niet meer tot de mogelijkheden zal behoren. Anderzijds wordt erop gewezen dat dit hele grote project maar een deel van de Hobokenaren ten goede komt — namelijk diegene die in het centrum wonen — en dat het de vele andere wijken in Hoboken vergeet.

station Hoboken polderOm te beginnen is het zelfs als we enkel maar de noodzakelijke herstellingen zouden uitvoeren een goed idee om toch een visie voor ogen te hebben zodat elke noodzakelijke aanpassing die moet gebeuren een stap in dezelfde richting is. Zonder een visie om naartoe te werken kan je enkel de huidige toestand onderhouden en verandert er nooit iets. En als je zonder visie tóch iets probeert te veranderen, dan is de kans groot dat het volgende project het vorige totaal tegenwerkt. Een visie, een plan, is essentieel als je vooruit wil.

Maar dat is niet alles. Met een visie kan je ook op pad om anderen warm te maken. Je kan ermee naar de stad trekken. Naar Vlaanderen, België, ja zelfs Europa. Als je visie goed is, is de kans groot dat je subsidies vindt waarmee je je visie kan realiseren. Europa zal geen geld vrijmaken louter voor het onderhouden van straten, maar als je kan aantonen dat waar je naartoe wil samenvalt met wat Europa wil, dan is de kans opeens heel groot dat Europa een handje toesteekt waardoor je ambitieuze plan opeens realiseerbaar wordt.

Het masterplan is misschien dromerij, maar het is allesbehalve onzinnig. Dankzij het neerschrijven van deze dromerij wordt ze binnenkort wellicht werkelijkheid.

straatHet tweede argument — dat dit alles slechts een klein deel van Hoboken ten goede komt — is nog zwakker. Niet alleen komt iedereen wel eens in het centrum en heeft iedereen baat bij een gezellig centraal plein met een bloeiende horeca, het is ten hoogste een argument om voor alle andere wijken iets soortgelijks te doen en niet om het huidige plan af te schieten. We zijn er ons van bewust dat die andere wijken onze uitdaging zijn voor de komende legislatuur. Niet alleen moeten we erover waken dat wat nu in gang is gezet met het masterplan voor het centrum van Hoboken verder blijft lopen en niet gestopt wordt door pessimistische conservatievelingen, het moet ons doel zijn om een soortgelijke visie te ontwikkelen voor het noorden van Hoboken. Het noorden van Hoboken waar zich met het failliet gaan van Lemmerz momenteel ongelooflijke opportuniteiten voordoen voor wie ze wil zien.

Was onze stad de afgelopen 6 jaar bestuurd geweest zoals de tegenstanders van het masterplan het graag zouden hebben, dan was er vandaag geen nieuw Centraal Station, geen nieuw justitiepaleis, geen nieuw MAS en geen bruisend Antwerpen waar het elke dag beter wonen is.

Een visie is belangrijk. Niet alleen om ervoor te zorgen dat alle stappen in dezelfde richting gebeuren, maar het zorgt ook voor een wervend verhaal waardoor iets boven zichzelf uit kan stijgen. Deurne bewijst met hun masterplan dat het werkt, Hoboken heeft dit ook nodig.

sp.a kiest voor een ambitieus en toekomstgericht project voor Hoboken en voor de stad.

Tom de Boeck, onze lijsttrekker, illustreert die positieve en ambitieuze visie perfect in onderstaand filmpje.

Hoboken is een prachtig district met zeer veel potentieel, aan ons om dit samen met u te ontwikkelen.